פריסה
ארצית..

פריסה ארצית..

השניצליה אשקלון בי"ח ברזילי
השניצליה דימונה
השניצליה אילת
השניצליה גוש עציון