פריסה
ארצית..

השניצליה ירושלים מלחה

פריסה ארצית..

השניצליה אשקלון בי"ח ברזילי
השניצליה דימונה
השניצליה ירושלים מלחה